Banner Image

TƯ VẤN

Đầu Tư Sinh Lợi Từ Cho Thuê Lại Bất Động Sản

Đầu Tư Sinh Lợi Từ Cho Thuê Lại Bất Động Sản

August 13,2016

Chương trình “Đầu tư cho thuê mướn lại bất động sản” là chương trình được chính phủ Pháp khuyến khích các nhà đầu tư được giới thiệu đầu tiên vào năm 1947, đây là chương trình có tính chất bền vững cao cũng như sinh ra nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư đã được ban hành trong bộ luật dân sự của Pháp.

[1]

LỢI THẾ CỦA VIỆC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MƯỚN LẠI

[2]

Với một kế hoạch “Đầu tư để cho thuê mướn” ở Pháp, bạn có thể khấu trừ từ thu nhập cho thuê của bạn với tất cả các chi phí liên quan đến đầu tư tại Pháp và do đó có thể thu tiền thuê ròng để đóng góp thuế và an sinh xã hội.

  • Lãi suất cho vay
  • Các loại thuế tài sản
  • Chi phí luật sư
  • Chi phí sửa chữa cũng như trang trí lại căn hộ
  • Chi phí sở hữu theo dạng cổ phần
  • Lệ phí cho công ty kế toán
  • Phân bổ tài sản
  • Chi phí khấu hao của các đồ nội thất

THUẾ TỪ VIỆC ĐẦU TƯ CHO THUÊ MƯỚN LẠI

Thu nhập từ việc “Đầu tư để cho thuê mướn lại” được phân loại theo danh mục tài chính của “ICE” (điều khoản về lợi nhuận thương mại) và không phải là thu nhập từ tài sản. Với tình trạng “Đầu tư để cho thuê” này, bạn có thể sử dụng khấu hao để giảm bớt các loại thuế và chi phí xã hội.

[3]

GIẢM TRỪ KHẤU HAO LÀ GÌ?

Đối với thuê mướn nội thất, bạn có thể được khấu hao lên đến 85% giá trị tài sản của tài sản bất động sản và 100% của đồ nội thất. Giá trị đất (chiếm trung bình 15% trong tổng số vốn đầu tư sở hữu toàn bộ tài sản) không thể được khấu hao theo luật của chính phủ Pháp.

Khấu hao được phân bổ:

  • Năm đến mười năm đối với các đồ nội thất và phụ kiện, giá trị khấu hao hàng năm là 10% giá trị của đồ nội thất
  • Ba mươi năm đối với bất động sản (tức là từ 2,5% đến 4% mỗi năm)

Giá Bán

Giá Thực Trả

Phí Thuê/Năm

Cam Kết Thuê

Phí Quản Lý
Footer background image