Banner Image

Thủ Tướng Pháp Tham Gia Lễ Khởi Công Villages Nature

Home > Blog > Thủ Tướng Pháp Tham Gia Lễ Khởi Công Villages Nature

Thủ Tướng Pháp Tham Gia Lễ Khởi Công Villages Nature

June 01,2016

Thủ tướng Pháp, ông Manuel Valls đã đặt viên gạch đầu tiên cho dự án bất động sản nghỉ dưỡng Làng thiên nhiên Villages Nature, hai bên là giám đốc điều hành dự án, ông Dominique Cocquet – Ile-de-France và chủ tịch hội đồng khu vực Jean-Paul Huchon vào ngày 11 tháng 12 2014 tại Bailly-Romainvilliers, khoảng 30 km về phía đông Paris.

[1] copy
 
Dự án bất động sản Làng thiên nhiên Villages Nature, dẫn đầu bởi Tập đoàn Euro Disney và tập đoàn Pierre & Vacances, với mục tiêu trở thành khu du lịch sinh thái lớn nhất tại Pháp với 5.500 căn hộ và biệt thự, 150.000 mét vuông của các tiện ích khác nhau trên 500 ha.

[2] - low

Dự án Làng thiên nhiên Villages Nature là sự khởi đầu của một thế hệ mới của các dự án du lịch và phát triển đất đai, kết hợp giao thông cơ sở hạ tầng, gần các khu vực đô thị và sử dụng nguồn nặng lượng địa phương. Cách tiếp cận này là kết quả của một kế hoạch hành động bền vững sáng tạo, đó là đo trên mười tiêu chí định lượng và định tính trong suốt mỗi giai đoạn của dự án: thiết kế, xây dựng và hoạt động như một trang web du lịch. Kế hoạch này được hỗ trợ bởi tổ chức phi chính phủ Anh BioRegional và khái niệm về “Một hành tinh sống” của nó. Nó cũng đã được lựa chọn do Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc vào năm 2013 và tham gia chương trình “Đối tác toàn cầu cho du lịch bền vững”.


Giá Bán

Giá Thực Trả

Phí Thuê/Năm

Cam Kết Thuê

Phí Quản Lý
Footer background image